Sunday, 25/09/2022 - 01:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 1 Phước Hưng

TRƯỜNG TH SỐ 1 PHƯỚC HƯNG TỔNG VỆ SINH TRƯỜNG LỚP TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC HẾT 29/02/2020 PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 .