Sáng ngày 27/2 toàn bộ CBGV trường tiểu học số 1 Phước Hưng tổng vệ sinh trường để chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại sau đợt nghỉ dịch covid./